יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת ועד הורים חינוך מתוך אמונה חדר מורים יצירת קשר

תקנון בית הספר התקנון הוא אמצעי ל: v קביעת גבולות ברורים, אחידים ומשותפים. v יצירת שותפות, אחריות ומחויבות בקרב כל באי ביה"ס. v שמירה על אורח חיים תקין בביה"ס. לכן, כולנו מחויבים לקיים תקנון זה באופן עקבי ושוטף. מבוא v בית הספר חרט על דגלו את שלושת העקרונות: אהבת תורה, אהבת העם ואהבת הארץ. החדרת יראת שמים ואהבת הרע, ידיעת התורה על בוריה וקיומה, ידיעות כלליות ברמה גבוהה. חינוך לדרך ארץ, הקניית המידות, תרומה וסיוע לקהילה. v כל באי שערי בית הספר מחוייבים לעקרונות בית הספר. כללי v כל אדם מחויב לכבד וזכאי לכבוד. מבוגרים וצעירים, מורים, הורים ותלמידים. v תלמיד זכאי לפנות לכל מורה, ליועצת ולמנהל בבעיה המטרידה אותו, בזמן ההפסקה ו/או בתאום מראש. כללי התנהגות v יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 בתפילה. v המורה הוא הסמכות הקובעת בענייני משמעת. במקרה של אי הסכמה עם המורים יש קודם לבצע את הוראת המורה, ורק לאחר השיעור לדון/להתלונן על קביעת המורה . v יש לעמוד במקום עם כניסת המורים בתחילת שיעור. v יש להתנהג בנימוס לכל איש צוות בבית הספר וכמובן לכל תלמיד. אין לקרוא בשם הפרטי של המורה. v אין להפריע למהלך השיעור בדיבור, קימה מהמקום. v אין להביא לביה"ס מכשירים טכנולוגים (כמו מצלמה, טלפון נייד) למעט אישור חריג מהמנהל. v על כל תלמיד להגיע עם הציוד הנדרש לכל השיעורים. v יש להקפיד על לוח זמנים הגעה לכתה מיד עם הצלצול. יש לחכות למורה בתוך הכתה ולא מחוץ לה. v על כל הבאים בשערי בית הספר להגיע בהופעה נאותה והולמת, המתאימה לדרכו החינוכית של בית הספר. תלבושת אחידה לתלמידי בית הספר כוללת: v בנות – חצאית וחולצות תלבושות עם שרוולים עד המרפק. v בנים – כיפה, ציצית וחולצת תלבושת, עם תספורת הולמת, ללא צמידים או כובע וכדומה. v יש לשמור על רכוש הכלל והפרט. v אין לצאת משטח ביה"ס במהלך שעות הלימודים ללא אישור מהמחנך או מנהל. v לא תתקבל כל התנהגות אלימה, פיזית ומילולית. הורים v להורים ולבית הספר מטרה משותפת בחינוך הילדים. לכן הן ההורים והן הצוות החינוכי מחוייבים לנהוג בכבוד ובהקשבה זה לזה, ולטעת בילד רגשי כבוד למורים ולהורים. v בית הספר יראה בעין טובה מעורבות הורים בנעשה בבית הספר ובכתה, תוך גיבוי סמכות בית הספר והצוות החינוכי. v במקרה של מחלוקת בין ההורה ובין הצוות החינוכי יש לקיים את הדיון בצורה מכובדת שלא בפני התלמיד. v כל באי בית הספר יכבדו את בית הספר בלבושם ובדיבורם. אין כניסה לשערי בית הספר שלא בלשבוש צנוע ובניהם: גברים- כיפה וחולצה, נשים- לבוש הולם וצנוע, חצאית וחולצה סגורה. v על ההורים לשאת בכל תשלומי בית הספר במלואם ובמועדם. אי תשלום יגרור פעולות על פי הנחיית משרד החינוך.