יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת ועד הורים חינוך מתוך אמונה חדר מורים יצירת קשר
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" - כך שורר דוד המלך בספר התהילים.

אנו מודים לקב"ה על הניסים והנפלאות שחולל לנו לפני 50 שנה כאשר הביא את צה"ל לשחרר שטחי מולדת מאויבנו ולהחזיר לנו את ירושלים, ליבו של העם היהודי ומקום המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן.שתי משמעויות נתנו חכמים למהות החיבור של ירושלים עליו שר דוד המלך ע"ה; האחת - "שעושה כל ישראל חברים", והשניה - חיבור בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. חיבור בין העולמות הרוחניים לעולם הגשמי בו אנו חיים.אנו מאמינים כי שני הסברים אלו משלימים זה את זה. האחדות והשלום שביננו יוצרים את הקשר עם ירושלים של מעלה, וחיבור לקב"ה נותן את המשמעות העמוקה של האחדות והחיבור שבין כל חלקי עם ישראל. מסיבה זו, אנו גם מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו ביום המשמעותי, ביום הנישואים, בו מתאחדים האיש והאישה ובו הם מבינים שהחיבור העמוק והפלאי ביניהם הוא השראת השכינה "זכו שכינה ביניהם".יהי רצון שנדע להגשים את החיבור של ירושלים על שתי משמעויותיו בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יום ירושלים שמח!תמי בן זקן מנהלת בית הספר