יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת ועד הורים חינוך מתוך אמונה חדר מורים יצירת קשר

הורים ותלמידים יקרים, מעשה באדם שהילך ברחובותיה של ירושלים ופגש בשלושה סתתים שהיו עסוקים בבניית המקדש. פנה אל הסתת הראשון ושאלו: "מה אתה עושה?" השיב לו : "לוקח אבן ומסתת בצורת תיבה ומכניסה למקומה בקיר". פנה אל חברו ושאלו: "מה אתה עושה?" ענה לו: "בוחר אני את כלי העבודה הטובים ביותר, בוחר את הסלע המתאים וממנו מסתת אבן יפה ומכניס אני אותה לקיר". כשפנה אל הסתת השלישי בשאלה דומה, השיב לו האיש: " בונה אני את בית המקדש". כאשר אנחנו מחנכים את ילדינו, עלינו לראות אותם בהקשר הרחב, לדוגמה: כאשר הרב מלמד תורה את תלמידו הוא רואה בו כבר את רבי עקיבא הבא ואת תרומתו לעם ישראל. וכך הלאה בכל תחום דעת. ההשקעה בבחירת הכלים ובסיתות האבנים הינה אמצעי להשגת המטרה, זהו שלב בדרך שמאפשר להצמיח את השתיל הקטן שנזרע בכל אחד מתלמידינו עד להפיכתו לעץ חזק ששורשיו נטועים היטב באדמה וענפיו מפארים אותו. עומדים אנו ביום חלוקת התעודות, יום המסכם עבודת חינוך והוראה של חודשים רבים ומהווה פתיח ומקפצה להמשך. מחצית השנה מהווה את הזמן לסיכום ולפתיחה חדשה. אבקש להודות על העשייה הברוכה והרבה ולברך את כל צוות החינוכי: לצוות המנהלה המסור הדואג באווירה נעימה לכל הנדרש ובכל עת, לצוות ההנהלה על עבודתו סביב השעון, לרכזי המקצועות העמלים כל אחד בתחומו, למחנכות ולמחנכים העושים עבודתם מתוך שליחות עמוקה ומפיצים אהבת תורה ושמחת לימודה, לצוות המורים המקצועי המעצים את מקצועות ההוראה במרחבי התורה והדעת, לסייעים ולסייעות על עבודתם הברוכה, לצוות הפרא רפואי על מקצועיותו ומסירותו, לבנות השירות הלאומי היקרות שלנו, אסתר ותמר המלוות אותנו בכל הנדרש ותמיד במאור פנים, לכם ולנציגיכם בוועד ההורים על הליווי, התמיכה והסיוע בכל הנדרש בהערכה עמוקה ובברכת הצלחה רבה, תמי בן-זקן