יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת ועד הורים חינוך מתוך אמונה חדר מורים יצירת קשר

1.שיחת התעוררות מפי הרבה יעקב שמעון נ 2.זכר למעמד הקהל 3.כינוס בית ספרי לפתיחת השנה 4.טקס קבלת כיתות א' 4.טקס חנוכת החווה החקלאית 5.כינוס ראש חודש כסלו 6.תפילת ראש חודש בבית המדרש שלנו 7.כיתות ג בנים ביום פטירת רחל אימנו 8. בת מצוה רשותית 9.הרב אליהו מברך את בנות כיתה ו בבת מצוה רשותית 10.חבורת "המתמידים" מכיתות ה-ו בלימוד גמרא 11. יום שיא במדעים 12.כיתות ד במשימת חקר 13. ו בנות מציגות "קשרי קיום" לכיתות ב' 14. מרכז למידה אודות הרב קאפח 15.לימוד חוברת לז' במרחשון 16. אירוח גנים 17. קוראים ונהנים בספריית בית הספר 18. מציינים את שחרורו של יהונתן פולארד 19.שיעור אנגלית פעיל בבית הספר 20.אביחי שלי מוציא את האור מתוך החושך 21.ליגת ערכים 22.א' בנות לומדות את האות כ' 23.א' בנות לומדות את האות מ' 24. ב' בנות בערב כיתה 25. ג' בנות מבצע חמ"ד וחסד 26. ג' בנות לומדות במרץ הלכות חנוכה 27. ד' בנות בערב כיתה בנושא "הגבורה" 28."ילדת השבוע" ב-ד' בנות 29.ה' בנות בתמונה כיתת בשעת גיבוש 30. ו' בנות חוגגות יחד בת מצווה 31. ז' בנות "אין דבר תלוי אלא בי" 32. כאשר אור וחושך נפגשים... 33.א' בנים לטיול יצאנו... 34. א' בנים במרכז היקום 35. כיתת גפן מדגימה את האות ח' 36. ב' בנים סדנת חינוך לשמירה על הסביבה 37. ב' בנים שיעור שחמט 38. ג' בנים אומנות מין הטבע 39. ד' בנים בלימוד תורה 40.עבודת חקר במדעים 41.ה' בנים מתרגלים הקרבת קורבן מנחה 42. כשעובדים יחד זו הדרך הנכונה 43."כך הולכים השותלים" 44.יום הולדת יש רק פעם בשנה 45. ו' בנים במרכז למידה לזכר הרב יוסף קאפח